Túrkevei Kulturális Egyesület

A Túrkevei Kulturális Egyesület munkaterve 2017. évre

Az 1990-ben alakult Egyesületünk 2017. évben is az alapszabályunknak és közhasznú státuszunknak megfelelően városi és területi (nagykunsági) feladatokat felvállalva működik.
2017. évben kiemelt feladataink:
1.) A Jászkunság kutatása konferencia megrendezése a jászkun nap városi eseményeihez kapcsolódva. (Időpont: 2017. május)
2.) A Reformáció 500. évfordulójának megünneplése
Mindkét rendezvényt más szervezetekkel együtt valósítjuk meg. A Jászkunság kutatása konferenciát a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesülettel a Nagykunság, a Jászság és a Kiskunság hagyományőrző civil szervezeteivel, a Reformációs-emlékülést a Túrkevei Református Egyházközséggel, a Doktorok Kollégiumával és a Nagykunsági Református Egyházmegyével közösen szervezzük. (2017. április)

Folyamatos, illetve a múlt évről áthúzódó programjaink:
3.) Helytörténeti-hagyományőrző szervezetekkel együttműködés

4.) Csoportjaink: Ifjú Társadalomkutatók Köre; Túrkevei Családkutatók Klubja

5.) Könyvbemutatók szervezése a Nagykunságon és más településeken (Túrkeve, Karcag, Kisújszállás, Kunhegyes, Kunmadaras, Debrecen, Budapest, Szolnok, Végvár) (folyamatos)

6.) Helytörténeti- néprajzi könyvek kiadása, terjesztése (folyamatos) 7.) Gulág. Megőrzött emlékezet – Diákok a múlt megismeréséért (2016-2017. 1. félév) 8.) Ki játszik ilyet? – Nemzeti tehetség program megvalósítása (2016-2017. 1. félév)

Újonnan induló programjaink:
9.) Nagykunsági honismereti táborok (Túrkeve, Karcag) (június-július) 10.) Generációk kutatói együttműködése a Nagykunságon (egész évben) 11.) Iskolai Közösségi Szolgálat keretében: Etno-porta közösségi tér kialakítása (egész évben)
Munkánkat két kulturális közmunkás segíti. Szeretnénk ezeket a státuszokat továbbra is megőrizni. Kérjük Túrkeve Város Önkormányzatát, hogy munkánkat ismerje el egy együttműködési megállapodás megkötésével. Szeretnénk, ha a sok éve húzódó helységigényünk is megoldódna.

Programjaink megvalósításához kihasználjuk az országos, az Európai Uniós, a térségi és a városi pályázatok lehetőségeit. Működésünkhöz a technikai feltételekkel rendelkezünk, de az anyagiakban támogatásra szorulunk. Munkánk tagságunk és mások önkéntes munkájára épül. Bíróságilag nyilvántartott, önkénteseket fogadó nyilvántartott és közhasznú besorolású civil szervezet vagyunk, mely státuszt továbbra is igyekszünk megőrizni.
Túrkeve, 2016. január 10.

Dr. Őrsi Julianna titkár és Farkas Rozália elnök


A Túrkevei Kulturális Egyesület 2016. évi beszámolója

I. „Számvetés, jövőtervezés a Nagykunságon” – rendezvények
2016-ban központi rendezvényünk volt egyesületünk negyed százados évfordulójának megünneplése. A rendezvényt a Túrkeve Város Napja részeként terveztük, de a város áttette a saját rendezvénye időpontját augusztus 20-ra. így a mi rendezvényünket külön szerveztük, amelynek része volt a Nagykunságért-díjasok 2016 évi Találkozója is. A „Számvetés, jövőtervezés a Nagykunságon”című tanácskozásunk Nagykunság fejlesztésének lehetőségeiről szólt, ahol neves tudósok (prof. Csáki Csaba, prof. Tóth Albert, dr. Pásztor István, dr. habil. Őrsi Julianna) tartottak előadást. Vida Tamás polgármester is szerepet vállalt. Tudományos ülésünket megtisztelte dr. Csatári Bálint is és több Nagykunságért-díjas is (Csíkos Sándor, Ö. Tóth Lajosné, dr. Bartha Júlia). Javasoltuk a Kapitánykert alapítását a fürdő előtti területen, de ez nem valósult meg. Partnereink voltak: Túrkeve Város Önkormányzata, Túrkevei Református Egyházközség, Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár. A rendezvény alkalmából a „Tájaink légkörében” címmel egy képzőművészeti tárlatot rendeztünk a Templomgalériában Györfi Sándor, Papi Lajos, dr. Tóth Albert alkotásaiból. A kiállítást Rideg István nyitotta meg. Közreműködött Csíkos Sándor színművész és Finta Zoltán. A napot tovább színesítette a Nagykun gála, ahol túrkevei és kisújszállási művészeti együttesek léptek fel (Chorda kórus, Nagykun néptánccsoport, Ifjú tehetségek Társulata, Egres Kiss Lajos Néptáncegyüttes, Korda Vince Művészeti Iskola társastáncosai. Kállai Erzsébet ifjú énekművész és Dékány Dóra zongorista ugyancsak megmutatta tehetségét. Rendezvényünket az NKA Közművelődési Kollégiuma, a Nagykun Hagyományőrző Társulás és Túrkeve Város Önkormányzata támogatta.
Hozzákezdtünk a jászkunsági kutatások következő konferenciájának szervezéséhez, melynek helyszíne 2017-ben Túrkeve lesz. Ez egyúttal a reformáció kezdetének 500. évfordulójával is egybeesik. Felvettük a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a református egyházzal és a Nagykunsági Református Egyház Esperességével. Ez azért is fontos, mert szerepet vállaltunk a nagykunsági lelkészekről írandó könyv megvalósításában. A könyv határidőre elkészült.
II. Ifjúsági munka
Diákok számára megalakítottuk az Ifjú Kutatók Körét ezzel is segítve a fiatalok helytörténeti ismeretének bővítését és az érdeklődés felkeltését. A csoport lelkesen működött Gyarmati Ágnes vezetésével. Pályázatot is hirdettünk 1956-os dolgozatok írására, amely azonban nem hozott eredményt.
Két diák kutatótábort tartottunk Túrkeve és Kunmadaras helyszínnel. A diákok kiemelt feladata volt a történelmi évfordulókhoz kapcsolódó emlékek gyűjtése. A népi emlékezet digitális felvétele lehetőséget adott arra, hogy a tájnyelvet is rögzítsük. Szegedi, debreceni és budapesti egyetemi hallgatókat és tanáraikat hívtuk meg a közös munkára.

III. Kutatás, könyvkiadás
Ebben az évben új kiadvánnyal gyarapodott a helytörténeti irodalom. Megjelentettük az Alföldi Téka sorozat 10. köteteként Őrsi Julianna: Parasztvilág című könyvét.
Kitartóan végeztük a munkát a Gulág-pályázataink terveinek megfelelően. Elkészült az első világháborús könyv anyaga is, amely 2017-ben jelenik meg. A programokhoz az EMMI bizottságai adtak támogatást.
A Túrkevei Református Egyházközséggel működtetetett Családkutató klub az idén szerényebb eredményt ért el.
Éltünk a helyi média lehetőségeivel programjaink népszerűsítése céljából. Elsősorban a Túrkeve újság és a helyi tv közvetítette a programjainkat.

IV. Szervezeti élet
Ebben az évben együttműködési megállapodást kötöttünk az Alföldkutatásért Alapítvánnyal. Ők támogatták kiadványozási munkánkat.
A helyi önkormányzattal még nem sikerült megállapodást kötni. Helyiségigényünk továbbra se teljesült.
A kulturális közfoglalkoztatás keretében továbbra is két főt alkalmaztunk elsősorban digitalizálásra és a szervezési munkába való besegítésre. Pályázatot adtunk be a tájház felújítására, de pozitív eredmény nem született.
Technikai eszközeink kölcsönzésével ebben az évben is segítjük a városi szórakoztató rendezvényeket.
Túrkeve, 2017. április 5.


A Túrkevei Kulturális Egyesület munkaterve 2016. évre

2016-ban központi rendezvényünknek tervezzük egyesületünk negyed százados évfordulójának megünneplését. A rendezvényt a Túrkeve Város Napja részeként tervezzük. Szeretnénk ugyancsak szeptemberben megtartani a N agykunságért-díj ások ez évi Találkozóját is. Tervezünk most is előadást, de a központban egy ankét lenne a Nagykunság fejlesztésének lehetőségeiről. Javasoljuk a Kapitánykert alapitását a fürdő előtti területen. Az első faultetők a Nagykunságért díjasok lennének. A rendezvény időpontja szeptember 10. Lehetséges partnerek: Túrkeve Város Önkormányzata, Városvédő és Szépítő Egyesület, Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület. Kisújszállási civil szervezeteket is hívunk: Városvédő és Szépítő Egyesület, Nagykun Táncegyüttes, Nagykun Hagyományőrző Társulás.
A Túrkevei Református Egyházközséggel továbbra is működtetjük a Családkutató klubot.
Hozzákezdünk a jászkunsági kutatások következő konferenciájának szervezéséhez, melynek helyszíne 2017-ben Túrkeve lesz. Ez egyúttal a reformáció kezdetének 500. évfordulójával is egybeesik. Felvesszük a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a református egyházzal és a Nagykunsági Református Egyház Esperességével. Ez azért is fontos, mert szerepet vállalunk a nagykunsági lelkészekről írandó könyv megvalósításában.
Neves történelmi évfordulók méltó megemlékezéséhez is pályázati támogatást szeretnénk kapni.

Diákok számára megalakítjuk az Ifjú Kutatók Körét ezzel is segítve a fiatalok helytörténeti ismeretének bővítését és az érdeklődés felkeltését. Pályázatot is hirdetünk dolgozatok írására, amelyet 1956-os évfordulós ünnepséghez kötődően értékelünk.
Tervezünk egy diák kutatótábort is, amelynek tagjai a történelmi évfordulókhoz kapcsolódóan gyűjtenek emlékeket. A népi emlékezet digitális felvétele lehetőséget ad arra, hogy a tájnyelvet is rögzítsük. Szegedi és budapesti egyetemi hallgatókat és tanáraikat szeretaénk hivni a közös munkára.
Ebben az évben egy kiadvánnyal gyarapszik a helytörténeti irodalom. A Jász-Nagykun Szolnok Megyei Tudományos Egyesülettel közösen megjelentetjük az Alföldi Téka sorozat 12. köteteként Őrsi Julianna (szerk.): Palástban című könyvet.
Igyekszünk a helyi média lehetőségeivel élni programjaink népszerűsítése céljából. Lehetőség szerint bekapcsolódunk a Szerkesztőség munkájába.
Szeretnénk kulturális közfoglalkoztatás keretében továbbra is egy-két főt alkalmazni elsősorban digitalizálásra és a szervezési munkába való besegítésre. Bízunk benne, hogy sikerrel pályázhatunk a tájház felújítására.
Technikai eszközeink kölcsönzésével ebben az évben is segítjük a városi szórakoztató rendezvényeket.

Túrkeve, 2O16.május 1.

dr. Őrsi Julianna titkár


A Túrkevei Kulturális Egyesület beszámolója a 2015. évi munkáról

2015-ben Egyesületünk központi rendezvénye a redempció 270. évfordulójára való emlékezés keretében a jászkun emléknap méltó nagykunsági rendezvénysorozata volt. A rendezvény programjában volt történelmi megemlékező előadás, Kemecsi Ferenc előadóművész fellépése, az Egres Kiss Lajos Néptánc Együttes és a túrkevei Ifjú Tehetségek Társasága műsora, melyet a Madarász Károly Művelődési házban tartottunk. A 2015. május 4-én megtartott rendezvény része volt a Nagykunságért-díjasok Találkozója is, melynek keretében dr. habil. Őrsi Julianna „A jászkun redempció történelmi jelentősége és hatása a Nagykunság kultúrájára”, prof. Barna Gábor „A Nagykunság szellemi kultúrája sajátossága” és dr. Bartja Júlia „Keleti elemek őrzése a Nagykunságon” című előadásai hangzottak el. Arende-zésben partnereink voltak: Túrkeve Város Önkormányzata, Városvédő és Szépítő Egyesület, Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület.
A Túrkevei Református Egyházközséggel beindítottuk a Családkutató klubot. Havi egy alkalommal tartottunk összejövetelt a Parókián. A téma iránt érdeklődők szakmai segítése a célunk, amely közösséggé formálhatja a lelkes egyéni amatőr kutatókat. Szervezetten részt vettünk a Szolnokon szeptemberben megrendezett családkutató konferencián, ahol dr. habil. Őrsi Julianna előadást is tartott. Felvettük a kapcsolatot a megyei és mezőtúri családkutató közösségek vezetőjével, Ari Ilonával, aki ellátogatott hozzánk és szakmai tájékoztatója igen hasznos volt a túrkeveiek számára.
Hozzákezdtünk a jászkunsági kutatások következő konferenciájának szervezéséhez, melynek helyszíne 2017-ben Túrkeve lesz. Ez egyúttal a reformáció kezdetének 500. évfordulójával is egybeesik.
Ősszel „A Jászkunság arculata” című könyvbemutató sorozat szervezésébe és lebonyolításába kapcsolódtunk be. A városban is több könyvbemutatót tartottunk. Helyszín a városi könyvtár volt.
A helyi média lehetőségeit is kihasználtuk programjaink népszerűsítésére. Több írást jelentettünk meg a Túrkeve című városi lapban és fotókkal segítettük a Túrkeve Tv munkáját. Technikai eszközeink kölcsönzésével ebben az évben is segítettük a városi szórakoztató rendezvényeket.
A kulturális közfoglalkoztatás keretében továbbra is alkalmaztunk egy főt – a Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltából – elsősorban digitalizálásra és a szervezési munkába való besegítésre.
Sajnos ebben az évben sem oldódott meg a helyiségproblémánk, hiába kérelmeztük az Önkormányzatnál. Nagy előrelépés viszont, hogy egy túrkevei lakos adományozása segítségével meg tudtunk venni egy parasztházat, amelyet felújítva a kulturális programok helyszíneként és tájházként fogunk működtetni.
Túrkeve, 2016. május

dr. Őrsi Julianna titkár