Jászkunság Évkönyv

Jászkunság 1.

Szolnok, 2013.

[PDF]

 

Jászkunság 2.

Szolnok, 2014.

[PDF]

 

Jászkunság 3.

Szolnok, 2015.

[PDF]

Jászkunság 4. Szolnok, 2016.

[PDF]

A tartalomból: Táj és ember kapcsolata (Tudománynapi konferencia Tiszaföldváron, 2015. november 6.)

 

jaszkunsag05Jászkunság 5. Szolnok, 2017.

[PDF]

A tartalomból: Kulturális értékek Jász-Nagykun-Szolnok megyében  (Tudományos ismeretterjesztő konferencia – Abádszalók, 2016. november 4.)

 


Formai követelmények szerzőink számára a Jászkunság évkönyvben való publikáláshoz

1. A kézirat terjedelme ne haladja meg a 40.000 leütést.
2. A kéziratot doc vagy docx (Microsoft Word) formátumban e-mailben vagy CD-n kérjük eljutatni Őrsi Julianna szerkesztőhöz (e-mail: kultura.kevi@gmail.com). Abetű típusa: times new román, mérete: 12 pont, balra zárt, sortávolság 1,5. A tanulmányhoz 10 sor tartalmi kivonatot kérünk magyar és angol nyelven.
3. A könyvismertetés maximális terjedelme: 3.000-4.000 n (karakter).
4. A szövegközi kiemeléshez dőlt betűt használjanak.
5. A hivatkozásokat lábj egyzetek formáj ában kérjük megadni, ne használj anak szövegközi jegyzeteket. A lábjegyzet formája: vezeték és keresztnév évszám: oldalszám Pl. Őrsi Julianna 1990: 25.
6. A tanulmányokhoz mellékelt ábrák, rajzok, fotók elkészítésénél vegyék figyelembe, hogy azok fekete-fehérben kerülnek a kötetbe. A digitális képeket nemcsak a tanulmányban, hanem külön file-ban 300 DPI felbontásban kérjük JPG, vagy PDF formátumban. Az írás végén mellékeljenek egy sorszámmal ellátott képjegyzéket (file névvel beazonosíthatóan). A kép aláírásban a kép pontos címét, a készítés helyét, idejét és ha nem a szerző a fotós, rajzoló akkor annak nevét is közöljék zárójelben. A kéziratokhoz mellékelt képek közlési jogának megszerzése a publikáló szerző feladata.
7. Az irodalomjegyzék a tanulmány végén szerepeljen. Az irodalomjegyzék ne legyen nagyobb terjedelmű 1,5 oldalnál. Csak olyan műveket szerepeltessenek, amelyekre a lábjegyzetben hivatkoznak. A lábjegyzet és az irodalom összhangban legyen egymással. Azonos szerző ugyanabban az évben írt tanulmányát a, b, c betűkkel különítsék el. Az irodalomjegyzék formátuma a következő legyen:
– önálló kötet esetében: vezetéknév keresztnév évszám kötetcím. Kiadási hely, kiadó Pl. Őrsi Julianna
1990 Karcag társadalmi szervezete a 18-20. században. Budapest, Akadémia Kiadó.
– tanulmánygyűjtemény esetében: vezetéknév keresztnév
évszám cikk címe. In: szerkesztő: kötet címe. oldalszám. Kiadási hely, kiadó.
– folyóirat esetében: vezetéknév, keresztnév
évszám, cikk címe. In: folyóirat neve. évfolyam, szám. oldalszám
8. Az első lábjegyzetben kérjük feltüntetni, ha valamilyen kutatási pályázat keretében készült a tanulmány.
9. Az írás végén kérjük megadni a szerző legfontosabb adatait: név, titulus (tudományos fokozat), munkahely, település neve, a szerző elérhetősége.
10. A leadott kéziratot elfogadás után véglegesnek tekintjük. Azon később változtatni nem áll módunkban.
Várjuk legközelebbi évkönyvünkbe az írásaikat. Kérjük a fentiek pontos betartását.

Szerkesztőség