Emlékülés, konferencia és emléknap Túrkevén

A véletlen úgy hozta, hogy 2017 első félévében Túrkeve két tudományos tanácskozásnak is helyt adott. Mivel mindkét összejövetel tematikájában volt egy vezérelv a közösség és a vallás, valamint a főrendezők is ugyanazok, – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület és a Túrkevei Kulturális Egyesület – voltak, így most egy írásban szólok róluk.

2017. április 29-én Túrkeve legöregebb épületében, a református parókián gyűltek össze mindazok, akik a reformáció ötszáz éves történetére emlékeztek. A Nagykunsági visszatekintés című emlékülésen lelkészek és társadalomkutatók tartottak előadást. A reformáció külföldi és magyar kezdeményezőire, megvalósítóira egyaránt emlékeztek Butyka Béláné és Kereszti Roland lelkészek. A Biblia szerepe a vallásos hit terjesztésében és megőrzésében dr. Ötvös László előadói és gyűjtői munkássága révén egyaránt gazdagította a megjelentek ismereteit.

A kiállítást a Templomgalériában Fodor Gusztáv lelkész nyitotta meg. A lokális egyháztörténet új eredményeinek bemutatására is sor került. Dr. P. Szalay Emőke a túrkevei egyházközség hívei által a 17-20. században adományozott úrasztali edényeket mutatta be, melynek értékesebb darabjait ma már a Tiszántúli Református Egyháztörténeti Múzeum őrzi Debrecenben. Dr. Őrsi Julianna ugyancsak több évszázadot átölelő családkutatásai révén ezúttal nagykunsági lelkészcsaládok életútjába engedett betekintést. Kőrizs József a 18. században a Bácskába kivándorolt kunságiak testvérgyülekezeteiről szólt. A debreceni alma materben képzett fiatalok mindenkor sokoldalú tudással, a közösség iránti elkötelezettséggel szolgálták gyülekezetüket. Az írói vénával megáldott lelkészek irodalmi munkásságáról szólt Rideg István. Az emlékülés után a résztvevők a Református Templom Galériájában az ez alkalommal bemutatott bibliakiállításon túl ünnepi kulturális műsort is hallhattak. Árvainé Vad Ilona versfüzérrel, Kemecsi Ferenc Ady Endre egyik „Istenes versével” köszöntötte az ünneplőket. A Túrkevei Református Egyház Énekkarának ünnepi műsora is méltó volt a rendezvényhez. Megemlítem még a fiatal túrkevei énekes előadóművész, Kállai Erzsébet sokoldalú képzettségét és tehetségét bemutató repertoárját, amelyben a legnagyobb meglepetés a „kun miatyánk” előadás dalban Kobzos Kiss Tamás feldolgozásában. Ez a köszöntő szám átvezet bennünket a másik konferenciához.

A másik konferencia 2017. május 4-5-én zajlott Túrkevén Jászkunsági évszázadok címmel. Erre a rendezvényre azok a kutatók érkeztek, akik a Jászkunság múltjának és jelenének kutatásával foglalkoznak. Immár sokadik alkalommal három évente ugyanis hol a Kiskunságban, hol a Jászságban, ezúttal a Nagykunságban gyűltek össze ezen régió kutatói, hogy bemutassák legújabb kutatási eredményeiket. Az interdiszciplináris konferencián 25 előadás hangzott el négy szekcióban, melynek a Városháza adott otthont népes közönség jelenlétében. A Rokon népek, nyelvek, kultúrák szekcióban a kunok, jászok és rokon népek középkori kulturális emlékeit mutatták be. Dr. Selmeczi László, dr. Nagy Janka Teodóra és dr. Szabó Géza a reformáció előtti keresztények vallási és közösségi kultúrájából adott ízelítőt. Dr. Bartha Júlia és dr. Bathó Edit török kulturális emlékek nyomába eredt a Jászkunságban. A népi táplálkozásban, szőlőművelésben és a földrajzi nevekben máig megőrzött kulturális elemek színesítik, némileg módosítják a törökökről tanult ismereteinket. A Történelmi léptékek szekció előadásai fél évezred történetébe engedtek bepillantást. Igen dicséretes, hogy dr. J. Ujváry Zsuzsanna a Jászkunság 16. századi életét mutatta be fennmaradt történeti források felhasználásával. Dr. Őrsi Julianna elsősorban a Nagykunság túlnépesedésének levezetését, a 18. századi bácskai kitelepülést elemezte. Dr. Bagi Gábornak mindig van új mondanivalója, ezúttal a jászkun redempciós mozgalomról szólt. Dr. Farkas Kristóf a Jászkun Kerület egyik ünnepi alkalmának szervezésébe (uralkodó-látogatás) engedett betekintést. Fiatal kutatók (dr. Sebők Balázs, dr. Pásztor István, Cseh Dániel) elsősorban a 20. század második felének gazdasági-társadalmi folyamatának Szolnok megyei jellemzőit emelték, ki. A Kulturális örökségünk szekció előadásai történeti, néprajzi, irodalmi és nyelvészeti témáknak egyaránt helyt adott. Dr. S. Kovács Ilona forráselemzése a 18. századi tanácsi tisztségviselők feladatkörét mutatta be. Bán Andrea és dr. Füvessy Anikó a nagykunsági népművészet egy-egy ágának gazdagságára hívta fel a figyelmet. Rideg István a magyar nép irodalmi értékeinek védelmében szólott. Molnár Ádám, mint könyvkiadó nyelvészeti emlékeink és kutatóink nemzetközi elismertségének növelésén fáradozik, akkor amikor megjelenteti Mándoky-Kongur István írásait angol nyelven.
A konferencia negyedik szekciója visszatért a vallás témaköréhez. Az egyház és a lokális társadalom szekció előadásai a felekezeti ökumené jegyében születtek. Dr. Bánkiné Molnár Erzsébet a Jászkun Kerület kultúrtörténetét abból a szempontból mutatta be, hogy az egyház milyen hatással volt a partikuláris jog megfogalmazásában, gyakorlásában. Dr. Bagi Gábor a felekezeti együttélés pozitív és negatív példáit sorakoztatta fel a lokális történelemből. Szakál Aurél a kiskunok templomépítési gyakorlatára hozott példát. Papp Izabella a vallást, mint közösségformáló erőt mutatta be egy jászsági falu életében. Hegedűs Krisztián a kunszentmártoni katolikus egyesületekről adott hírt. Dr. Barna Gábor egy római katolikus önszerveződés alakulását ismertette. Végezetül dr. Őrsi Julianna a magyar református egyház 20. századi megújulási mozgalmának nemzetközi összefüggéseire irányította a figyelmet.
A rendezvényhez kapcsolódott a Jászkun Történelmi Emléknap megyei ünnepsége is. ahol többek között Kovács Sándor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke, Vida Tamás Túrkeve polgármestere mondott ünnepi köszöntőt. A kulturális műsor számai közül a „kun miatyánk” feldolgozás érdemel kiemelést, amely ezúttal Kun Zsuzsa tanárnő, kórusvezető előadásában hangzott el. A „kevi verbuk” táncosai – Szegő Hedvig koreográfiájával – ezúttal is színvonalas bemutatót tartottak. A Túrkevén álló Kun emlékmű megkoszorúzásával az egykori kun harcosok, személyiségek előtt hajtottak fejet önkormányzatok, kulturális intézmények és hagyományőrző csoportok jelen lévő képviselői.
Mindhárom rendezvény méltó összejövetel volt az évfordulókhoz és kiválóan bizonyította, hogy a magyar kulturális értékek feltárásának, bemutatásának és őrzésének erős bázisa a Jászkunság népe és vezetői. Ilyen lokális közösségre és annak támogatására nagy szükség van a keresztény Európában és benne Magyarországon.
A konferenciákat támogatták: EMMI Reformáció Emlékbizottság, a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiuma, a Nagykun Hagyományőrző Társulás és Túrkeve Város Önkormányzata. Köszönet ezen szerveknek, hogy támogatásukkal elősegítették a rendezvények sikeres lebonyolítását.

Dr. Habil. Őrsi Julianna,

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület elnöke

Reklámok
Kategória: Rendezvények
Címke: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s