Meghívó

A Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Tudományos Egyesület szeretettel hívja a tagtársakat 2019. május 24. (péntek) 13.30 órakor a Damjanich János Múzeum kis tanácskozójába (I. emelet) évi rendes közgyűlésre.

Határozatképtelenség esetén a pótközgyűlést ugyan azon napon, ugyan azon helyszínre változatlan napirendi ponttal összehívom 14 órára. A pótközgyűlés létszámtól függetlenül határozatképes lesz.

Napirendi pontok

  • Beszámoló az egyesület 2018. évi munkájáról
  • Pénzügyi – és közhasznúsági beszámoló
  • Az ellenőrző bizottság jelentése
  • évi munkaterv ismertetése
  • Választás előkészítése
  • egyéb

Kérünk minden tagot, hogy vegyen részt a közgyűlésen.

Tisztelettel: dr. Örsi Julianna elnök

Reklámok
Kategória: Rendezvények | Megjegyzés hozzáfűzése

Kunok Képes Krónikája

Karácsony Sándor fotókiállítása megtekinthető 2019. május 15-ig a karcagi Déryné Kulturális Központban.

fotokiallitas

Kategória: Rendezvények | Címke: , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Jászkun Redemptio Emléknapja 2019

kunok-plakat

Kép | Posted on Szerző: | Címke: , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Tudósítás a tudománynapi rendezvényről

redemptio_2018-14-15_25-06.jpg

Kókai Magdolna összefoglalója a Redemptio 2018. decemberi számában jelent meg.

Kategória: Egyéb | Megjegyzés hozzáfűzése

Tudósítás

DOC

Új Néplap – Csabai István felvétele

Kategória: Egyéb | Megjegyzés hozzáfűzése

Meghívó

jnszte

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület és a
Túrkevei Kulturális Egyesület tisztelettel hívja Önt és Barátait

a Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett
Múltra épített jövő — Értékőrzés, helyi tudás emlékeinek átadása
című tanácskozásra.

A rendezvény ideje: 2018. november 9-én 9-13 óra
A rendezvény helye: Damjanich János Múzeum, Szolnok, Kossuth tér 4.

A rendezvény támogatói:
NEA
Nagykun Hagyományőrző Társulás
Túrkeve Város Önkormányzata

Letölthető meghívó [PDF]

Kategória: Egyéb | Megjegyzés hozzáfűzése

Kunok hazája

48359622_2205636139468713_3159506173481189376_n

A „Kunok hazája”

Három éves kitartó munka után elkészült és bemutatták a „Kunok hazája” című ismeretterjesztő dokumentumfilmet, amelyet Karácsony Sándor rendezett és fényképezett. A film kezdeményezője, dr. Fazekas Sándor mezőgazdasági miniszter volt. A film tudományos igénnyel készült, amit az is igazol, hogy neves szakértők (dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, dr. Pálóczi András régész, dr. Örsi Julianna társadalomkutató, dr. Tóth Albert biológus) adtak javaslatokat, véleményezték a készülő munkát. A szakmai segítők között ott találjuk dr. Bartha Júlia és dr. Bathó Edit néprajzosokat, a térségben működő civil szervezeti vezetőket, múzeumi, és tájvédelmi szakembereket a Hortobágyi, a Kiskunsági és a Duna-Ipoly Nemzeti Parkokból, az Ópusztaszeri Történeti Emlékparkból. A Magyar Nemzeti Múzeum, a szolnoki Damjanich János Múzeum, a karcagi Györffy István Nagykun Múzeum, a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum, a szegedi Móra Ferenc Múzeum, a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár műtárgyainak felhasználásával, a jászkunsági kutatók ismereteikkel, írásaikkal, digitális archívumukkal, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület könyveivel járultak hozzá a tudományos ismeretek közvetítéséhez. A szövegkönyvet Novobáczky Sándor írta.

A szereplők hosszú sorát a Kunságban élők adják, a történelmi jeleneteket Aigul Kazhenova (kazah), Benkő Bence, Szelle Alexander, az Iloncsuk Szabadcsapat és a Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület tagjai játszották. A narrátor Csernák János színművész volt, a krónikaírót Szőke Pál, a békéscsabai Jókai Színház művésze alakította. Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművészt — aki a „kunszobrok” alkotója — ezúttal is egy újabb alkotása közben láthatjuk. A szereplők között vannak földművesek, pásztorok, mesteremberek (pl. Czupp Pál kunhegyesi fafaragó, Luka Lajos túrkevei kerti bútor készítő, Sárándi István kovács), túrkevei és kunmadarasi hímzők, kisújszállási és túrkevei néptáncosok és lovas hagyományőrzők. Mintegy másfélszázan szerepeltek, közreműködtek e film készítésében.

A rendező mesterien bánt mind a fényképezőgéppel, mind kamerájával. Különösen erős a film témájának természetrajzi megközelítése: a gyér növényzetű homokbuckák a Kiskunságon, a kunhalmokkal tarkított nagykunsági mező, a tikkadó hőségben repedező szikes föld, a halban gazdag tó — az Alföld megannyi értékét és szépségét tárja elénk. Aki eddig egyhangú síkságnak látta a tájat, most rácsodálkozik annak szépségére, gazdagságára. A kövér birkanyájak, a nyargaló kecses lovak, a szürkegulya látványa is igazolja a természet bőségét, amelyet az itt élő ember mindig kihasznált. Miközben többszázéves templom falai között középkori freskókon (Kakaslomnic) jelennek meg a nomád kun harcosok, kései utódai büszkén ülik meg lovaikat a 21. században. Az agg krónikaíró pedig lúdtollal vési pergamenre az ócsai református templom 800 éves falai között a kunok különös történetét.
Mondanivalója: A 13. században betelepülő kunok hazát kerestek és találtak a Kárpát medencében. Önállóságot kértek és kaptak a magyar királyoktól, de ezért áldozatot, mindenkori katonáskodást is vállaltak a magyar hazáért. Ezen különös jogállapotra, az önállóságra, szabadságra mindenkor nagyon ügyeltek. Az asszimilálódó kunfalvak, nemzetségek fogyatkozó népe, amikor veszélybe került a kiváltsága — képes volt összefogni és kitartó küzdelem árán, anyagi terhet is vállalva —, 1745-ben visszaváltotta a kiváltságát. A redempció történelmi jelentősége éppen abban van, hogy a helyi közösségek demokratikus intézményrendszerének a Jászkun Hármas Kerületnek a létrejöttével megnyitotta a polgári fejlődés útját. Ezt a külön-utat járták a jászkunok 1876-ig. A jogi keretbe ágyazott, területhez kötődő kiváltság sajátos öntudatot alakított ki a Kunságban élőkben. Így a „mi-tudat” a keleti nomád hagyomány-elemek mellett redemptus öntudattal is bővült. Mindezt jól mutatják a film pillanatképei az itt tevékenykedő hagyományőrzőkről. A kiskunsági, nagykunsági és a Bácskába kitelepült kun utódok, a film szereplői ma, a 21. században is büszkén vallják magukat kunnak. Ezt a szellemi örökséget hűségesen ápolják és adják tovább utódaiknak. „Kunok maradunk a XXI. században is” — vallják meggyőződéssel a film alcímében is.
A film készítői és szereplői, közreműködői pedig ezzel az ismeretterjesztő dokumentum filmmel a nemzeti-tudat gazdagításához, erősítéséhez járulnak hozzá.
A karcagi októberi filmbemutatót a újabb nagykunsági (kunmadarasi, kunhegyesi, kisújszállási, szolnoki és túrkevei vetítések követték 2018-ban. Ebben az évben a kiskunsági és bácskai településeken továbbiak követik.

Az általános és középiskolákban beépítik a helyi tantervekbe (történelem, földrajz, honismeret órák tananyagába). Remélhetőleg a továbbiakban valamelyik televízió is műsorára tűzi, hogy ország-világ láthassa és mintául szolgálhasson a hazaszeretetre nevelésben más közösségeknek is.
A teltházas rendezvényen sok fiatal arcot láthattunk. Bízunk benne, hogy őket is megérintette, közelebb hozta saját múltunk, értékeink megismeréséhez és továbbörökítéséhez.

E filmre, a készülő DVD-re és egy készülő kiállításra, valamint albumra is felhívom a figyelmet.

Dr. habil. Örsi Julianna
a film szakértője

Bemutatók:

2018. október 19. Karcag

2018. december 7. Kisújszállás

2018. december 12. Szolnok

2018. december 15. Túrkeve

2019. január 19. Pécel

Tudósítások:

Alföldihír.hu

KarcagTv

Szoljon.hu

Kategória: Egyéb | Megjegyzés hozzáfűzése